Organizacija hokejskega klubu mlade kategorije Bled

 • omogočiti najmlajšim prve hokejske korake v hokej šoli;
 • postopna kakovostna športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v vrhunski hokej,
  pri čemer se želimo izogniti »prezgodnji« specializaciji;
 • visoka strokovna raven dela kluba na vseh ravneh (ustrezno načrtovanje, izvedba,
  nadzor in ocenjevanje treningov, priprav, turnirjev, prvenstev in usklajevanje letnih
  programov posameznih selekcij);
 • našim članom omogočiti najboljše pogoje za trening in športni razvoj, skrb za njihovo
  zdravje in učni uspeh, vzgoja in izobraževanje igralcev, staršev in prostovoljcev
  (disciplina, zdrava prehrana, samozavest, vodnik za starše itd.);
 • razvoj in popularizacija hokeja na Bledu in širše.
Predstavniki kluba

Predsednik: Domen Bucek

Upravni odbor: Tomaž Tolar, Tadej Burazin, Branko Tošić, Aleš Žnidarčič

Nadzorni odbor: Zlatko Livrin, Aljaž Novak, Marko Petretič

Disciplinska komisija: Boštjan Groznik, Matjaž Vodnjov, Ljubo Burazin

Strokovni svet, vodja trenerjev: Valerij Šahraj

Hokejski klub mlade kategorije Bled je slovenski hokejski klub z Bleda.

Ustanovljen je bil leta 1999, ko so se mlade kategorije ločile od kluba HK Bled, med sezonama 2002/03 in 2006/07 so igrali le v slovenski mladinski ligi, od sezone 2007/08 pa igrajo v slovenski ligi.